Сочинения на греческом языке

Η γάτα είναι το πιο αγαπημένο ζώο του σπιτιού, της αρέσουν τα παιχνίδια και τα χάδια, μα περισσότερο της αρέσει η ζέστη. Γι’αυτό τη βλέπουμε πρώτη και καλύτερη να παίρνει θέση κοντά στο τζάκι ή σε μαλακά και ζεστά ντιβάνια.

Ο ΛΑΓΟΣ

Ο λαγός είναι το σύμβολο της ταχύτητας. Λένε: ‘ Τρέχει σαν λαγός’. Και αλήθεια, ο λαγός όταν τρέχει, κάνει μεγάλα πηδήματα, μπορεί να φτάσει σε ταχύτητα τα 60 χιλιόμετρα την ώρα. Σ’αυτό τον βοηθούν τα πίσω του πόδια, που είναι πιο μεγάλα και πιο δυνατά από τα μπροστινά. Χάρη στο γρήγορο τρέξιμό του γλυτώνει από τους εχθρούς του, δηλαδή τα αρπακτικά ζώα. Μόνο από τον άνθρωπο δεν ξεφεύγει εύκολα, που τον κυνηγάει πολύ για το νόστιμο κρέας του. Ο λαγός είναι πολύ δειλός. Όλη την ημέρα μένει κρυμμένος στη φωλιά του που τη φτιάχνει μέσα στη γη. Τη νύχτα βγαίνει και αναζητά την τροφή του Τα ξημερώματα αρχίζει τα παιχνίδια του. Τότε ξεχνιέται και πιάνεται εύκολα.

Ο ΣΚΥΛΟΣ

Ο σκύλος, όπως και όλα τα άλλα ζώα, ήταν άγριος. Από τότε που τον εξημέρωσε ο άνθρωπος, ζει μαζί του και είναι ο καλύτερος και πιστότερος σύντροφός του. Υπάρχουν πολλά είδη σκύλων: ο κυνηγετικός σκύλος, ο φύλακας του σπιτιού και άλλα. Υπάρχουν σκύλοι μικροί, μέτριοι και μεγάλοι.
Άλλοι είναι μαύροι, άσπροι, καφετιοί. Όλοι όμως έχουν πολύ δυνατά δόντια, τρώνε κρέας ακόμη και τα κοκκάλα. Ο σκύλος είναι πολύ έξυπνο ζώο και μαθαίνει διάφορα παιχνίδια. Είναι πιστός και αφοσιωμένος στον κύριό του τόσο, που πολλές φορές θυσιάζει τη ζωή του, για να τον σώσει.

Η ΑΛΕΠΟΥ

Ο ΛΥΚΟΣ

Ο λύκος είναι άγριος συγγενής του σκύλου. Έχει χοντρό λαιμό, μεγάλο κεφάλι και τρομερά δόντια. Ζει στην Ευρώπη, στην Ασία και στην Αμερική. Κρύβεται σε πυκνά δάση, σε έρημες περιοχές και περιπλανιέται μαζί με άλλους λύκους πάνω στα χιόνια. Το καλοκαίρι ζει μόνος του. Στην πατρίδα μας το χειμώνα, που τα χιόνια σκεπάζουν τα βουνά, οι λύκοι δε βρίσκουν τροφή και κατεβαίνουν στα χωριά, αρπάζουν τα πρόβατα και τα κατσίκια. Επειδή είναι ζώο τόσο επικίνδυνο, ο άνθρωπος τον κυνηγάει πολύ με τη βοήθεια του σκύλου.

В этой статье я буду опираться на собственный опыт написания теста по греческому языку в Афинском Университете и исходить из требований именно этого теста.

Итак, перед вами стоит задача написания сочинения на греческом языке. При этом не важно, изучаете Вы греческий на курсах греческого языка или выбрали самостоятельное изучение греческого. Не ждите, что в стрессовой ситуации экзамена к вам снизойдет муза, и мысли рекой польются на бумагу. Творчество, полет фантазии, высокие идеи – это замечательно! Тем не менее, в ситуации экзамена на начальном этапе мы можем столкнуться с рядом проблем. Дело не в том, что голова у нас пуста, а в том, что мы еще не обладаем достаточным объемом знаний и словарным запасом, чтобы свободно излагать любую мысль на иностранном языке.

Я постараюсь дать несколько советов.

Первое – это, конечно, систематическая подготовка к экзамену по греческому. Следует заранее продумать темы, составить и заучить по ним словарик и заготовить тезисы. Но ведь темы заранее не сообщаются, к чему же нам готовиться? Есть смысл проработать общие темы, например:

Если Вы поступаете в греческий вуз в Афинах, то Вам, скорее всего, будут предложены две темы на выбор. Как правило, одна из них в форме письма, которое может быть официальным и неофициальным – при этом при проверке будут учитываться стиль и оформление текста. Эти аспекты Вы можете заранее проговорить и отработать на уроках греческого языка с Вашим онлайн-преподавателем греческого или с очным педагогом.

Главное, что необходимо на экзамене – это правильно рассчитать время, оставить на сочинение час или как минимум 40 минут. Начиная работать над грамматической частью теста по греческому, загляните в конец, просмотрите предложенные темы для сочинения. Постарайтесь определиться с темой заранее, затем вернитесь к тесту. Ваше подсознание независимо от вас начнет работать и обдумывать тему.

Что такое «тема» сочинения. Прочитайте ее внимательно. Очень часто она уже содержит достаточно идей. Как правило, тема – это проблема, которую нам предлагают рассмотреть. Дальше действуйте по плану:

1. Говорите, о чем Вы будете рассуждать. То есть еще раз, более подробно, перепишите тему, изменяя структуру греческих предложений, добавляя что-то.

2. Рассматривайте проблему с разных сторон: отрицательные и положительные стороны, плюсы и минусы. Даже если что-то кажется очевидным – напишите это. Вы должны раскрыть тему так, как будто говорите с человеком, который никогда ничего не слышал о ней.

3. Высказывайте свое мнение (согласие или несогласие). Часто в сочинениях нас просят дать совет. Советуйте!

4. В конце еще раз сформулируйте проблему (но в абсолютно других словах, нежели во вступлении) и напишете заключение (главную мысль, мораль).

Часто случается «ступор», забыли слово, – как быть?

В ситуациях, когда греческое слово не приходит в голову, задайте себе вопрос: а как еще это можно сказать другими словами, как можно описать это слово, явление другими языковыми средствами? Не стесняйтесь это сделать. Очень помогают синонимы и антонимы. Например, забыли словосочетание «загрязненный воздух/загрязнение воздуха» (η ρύπανση του αέρα, ο μολυσμένος αέρας) – пишите «нечистый воздух» (όχι καθαρός αέρας, ο αέρας δεν είναι καθαρός). Вместо «должны помнить» (Πρέπει να θυμόμαστε) можно написать «не надо забывать» (Δεν πρέπει να ξεχνάμε), и так далее. То же самое с орфографией: не уверены в том, как правильно пишется слово – замените его синонимом или словосочетанием. Учитесь хитрить. На экзамене вы не переводчик, который должен точно, дословно перевести мысль. На данном этапе перед вами стоит совсем другая задача. Не хватает слов – изменяйте мысль.

Обязательно заучите греческие слова-связки: «затем», «кроме того», «надо добавить», «из этого следует» – они украшают и связывают речь, помогают переходить от одной мысли к другой.

Обязательно оставьте время на проверку. В сочинении оценивается не только содержание, но и грамотность, и орфография.

Надеюсь, эти советы помогут вам справиться с сочинением на греческом языке.

Если же при изучении греческого языка Вам понадобится профессиональная помощь со стороны преподавателей, смело заказывайте пробное занятие в Skype-Language!

Сочинения на греческом языке

СОЧИНЕНИЕ — СОЧИНЕНИЕ, сочинения, ср. 1. только ед. Действие по гл. сочинить сочинять. Заниматься сочинением стихов. 2. Литературное произведение. Философское сочинение. Сочинение по медицине. Сочинения Гоголя. Собрание сочинений. 3. Школьное упражнение в… … Толковый словарь Ушакова

Сочинение — может означать: Сочинение (синтаксис) Сочинение (учебное) Произведение См. также Сочинение ко Дню победы Сочинение про дедушку (мультфильм) Сочинение Сатурналии … Википедия

СОЧИНЕНИЕ — (паратаксис) в лингвистике синтаксическая связь соединения грамматически равноправных единиц языка: слов, словосочетаний, предложений. Основные разновидности сочинительной связи соединительная, противительная, разделительная … Большой Энциклопедический словарь

СОЧИНЕНИЕ — СОЧИНЕНИЕ, я, ср. 1. см. сочинить. 2. То, что сочинено, художественное, научное произведение. Собрание сочинений Маяковского. Музыкальное с. 3. Вид письменной школьной работы изложение своих мыслей, знаний на заданную тему. Классное с. Домашнее с … Толковый словарь Ожегова

СОЧИНЕНИЕ — на вольную тему. Жарг. студ. Шутл. (мед.). Учебная история болезни. (Запись 2004 г.) … Большой словарь русских поговорок

Сочинение — СОЧИНЕНИЕ, или ПАРАТАКСИС. Такой способ сочетания предложений, при котором никакими формальными признаками не обозначена зависимость одного из них от другого. С. предложений в русском яз. обозначается союзами, теми же, какие служат и для… … Словарь литературных терминов

СОЧИНЕНИЕ — СОЧИНЕНИЕ. Вид творческого задания, письменная самостоятельная работа учащихся; изложение собственных мыслей, переживаний, суждений, намерений. С. рассматривается как упражнение для развития связной речи, умений построения текста и применяется на … Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)

сочинение — сущ., с., употр. сравн. часто Морфология: (нет) чего? сочинения, чему? сочинению, (вижу) что? сочинение, чем? сочинением, о чём? о сочинении; мн. что? сочинения, (нет) чего? сочинений, чему? сочинениям, (вижу) что? сочинения, чем? сочинениями, о… … Толковый словарь Дмитриева

Сочинение — (паратаксис, координация) синтаксическая связь грамматически равноценных единиц языка, из которых ни одна не может быть сведена на положение компонента другой, располагающая своей системой средств выражения сочинительными союзами (см. Союз).… … Лингвистический энциклопедический словарь

сочинение — вид синтаксической связи, предполагающий равноправные отношения компонентов и выражение с помощью союзов в словосочетании и сложном предложении; ср. Мороз и солнце и Стоял мороз, и сияло солнце. Сочинительные союзы бывают одиночные (и, а, но) и… … Литературная энциклопедия

Русский язык. Привила написания